תחום עיסוק במדידות

 • מדידות ימיות.
 • תכנון כבישים.
 • ניהול מסמכים בפרויקטים גדולים - (DOCUMENT CONTROLׂׂׂ).
 • ליווי גיאודטי של מיזמי בניה ותשתיות כולל שלבי הפיתוח והבניה.  
 • שרטוט וליווי גיאודטי של פרויקטים מתכנון ראשוני עד תכנון מפורט.
 • מדידות לצורך תכנון.
 • מדידות לחישובי  ארנונה.
 • היתרי בניה ,שימוש חורג , בניה חדשה , תוספות בניה.
 • תוכניות לצורכי רישום ותשריטי איחוד וחלוקה.  
 • הכנת תוכניות מפורטות , (שינוי ייעוד, חלוקה).
 • הכנת תוכניות טופוגרפיות לצרכי תכנון.  
 • מדידות מעקב של אנכיות ויציבות של אלמנטים הנדסיים.
 • נק' בקרה .G.P.S
 • חישובים אנליטיים של גושים וחלקות לצרכי הקמת גבולות.
 • הכנת תשריטי בתים משותפים.
 • חישובי כמויות שונים ומרובים.
 • שירותי ייעוץ למשרדי מדידות ותכנון שונים.
מעקב שקיעות

 • מעקב שקיעות שבועי לכל הגשרים שבוצעו בפרויקט עוקף קריות – קטע צפוני עבור חב' שפיר בע"מ.  
 •  מעקב שקיעות שבועי באזור חמי זוהר ועין בוקק בים המלח (בתי מלון), עבור החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ.  
 •  מעקב שקיעות פרויקט מי כרמל וליווי הקידוחים האופקיים מתחת למסילות הרכבת ,עבור חב' רולידר בע"מ.
 •  מעקב שקיעות חודשי עבור שובר גלים – פולינום חיפה , עבור משרד הבטחון.